Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Phù - Dược phẩm


Số lượng vật dụng trong TGHM thật phong phú. Các loại vật dụng hỗ trợ người chơi cũng có thể kể đến hàng trăm. Có loại bán bằng ngân lượng, có loại bán bằng Kim Nguyên Bảo, lại có loại chỉ có khi học nghề Dược Sư mà thôi.

I. Phù

Có hai loại phù thông dụng nhất: tự động hồi phục sinh mệnh hoặc chân khí.

 • Phù tự động hồi phục sinh mệnh

Khi mức sinh mệnh còn 50% thì tự động bổ sung thêm.VD: Nếu bạn có số sinh mệnh là 1.000, thì khi lượng sinh mệnh còn 500, các loại phù này sẽ tăng đầy lại 1000 sinh mệnh cho nhân vật của bạn.

Hiện tại có 3 loại phổ biến:


Thanh Đồng Hộ Thân Phù: Hồi phục 100.000 sinh mệnh 

 
Bạch Ngân Hộ Thân Phù: Hồi phục 350.000 sinh mệnh 


Hoàng Kim Hộ Thân Phù: Hồi phục 600.000 sinh mệnh  

 • Phù tự động hồi phục chân khí

Khi mức chân khí còn 75% thì tự động bổ sung thêm.VD: Nếu bạn có số chân khí là 1.000, thì khi lượng chân khí còn 750, các loại phù này sẽ tăng đầy lại 1.000 chân khí cho nhân vật của bạn.

Hiện tại có 3 loại phổ biến:


 Thanh Đồng Thủ Thần Phù: Hồi phục 150.000 chân khí 


Bạch Ngân Thủ Thần Phù: Hồi phục 525.000 chân khí 

 


Hoàng Kim Thủ Thần Phù: Hồi phục 900.000 chân khí

2 loại phù trên chỉ có thể mua tại túi Càn Khôn (bằng Kim Nguyên Bảo). Ngoài ra, còn một số loại phù khác, chỉ có thể chế tạo ra từ các loại thạch Hồn thạch sau khi học nghề Dược sư mà thôi. Các loại phù này bao gồm:

 • Nhận phù
  Gia tăng từ 8 đến 270 sát thương vật lí cho vũ khí.
 • Linh phù
  Gia tăng từ 6 đến 325 tấn công phép thuật cho vũ khí.
 • Thần phù
  Giảm từ 33% đến 80% sát thương Ngũ hành cho bản thân.
 • Giáp phù
  Giảm từ 33% đến 80% sát thương vật lí cho bản thân.

***


II. Dược phẩm

 • Dược phẩm tăng sinh mệnh

Kim Sang Dược, Hoạt Huyết Tán: có nhiều cấp độ khác nhau, tăng từ 30 đến 1.000 sinh mệnh. 2 loại này bạn có thể mua tại các NPC Dược sư tại bất cứ đâu.

Ngoài ra con có Thái Hư Tán: hồi phục 2.000 điểm sinh mệnh, chỉ có thể có sau khi chế luyện.

***

 • Dược phẩm tăng chân khí

Thần Khí Hoàn, Hoàn Linh Thủy: có nhiều cấp độ khác nhau, tăng từ 40 đến 1.250 chân khí. 2 loại này bạn có thể mua tại các NPC Dược sư tại bất cứ đâu

Ngoài ra con có Ngọc Hồ Tán: hồi phục 3.000 điểm chân khí, chỉ có thể có sau khi chế luyện.

***

 • Dược phẩm tăng đồng thời sinh mệnh và chân khí

Cửu Dương Đan, Cửu Long Tán: có nhiều cấp độ khác nhau, tăng từ 30 đến 1.000 sinh mệnh. 2 loại này bạn có thể mua tại các NPC Dược sư tại bất cứ đâu

Ngoài ra, còn một số loại dược phẩm có tác dụng đặc biệt hơn, VD: Thừa Phong Truy Nguyệt Tán, đằng sau cái tên mà một số người cho là "dài dằng dặc" này là một công dụng mà ai hầu như người nào cũng cần trong Thế Giới Hoàn Mỹ rộng mênh mông này: tăng 40% tốc độ di chuyển.

 • Vi Tiểu Bảo