Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Thần Nguyệt Cốc: Sức phẩm


Những món đồ có xuất xứ từ Thần Nguyệt Cốc mang tới giá trị sử dụng cực lớn, luôn là mơ ước của mọi cư dân Hoàn Mỹ. Sau đây là thuộc tính của Sức phẩm tại Thần Nguyệt Cốc, hi vọng sẽ giúp cho các bạn có mục tiêu để  săn tìm.

  Thuộc tính Sức phẩm

Tên Chỉ số Thuộc tính I Thuộc tính II Thuộc tính III

Hạng Liên

Lục - Minh Tuyền Hộ Phù Giảm TTVL 1% Sinh Lực + 4  
Lục - Phượng Thế Hộ Phù Giảm TTVL 1% Sinh Lực + 4  
Lục - Tàn Lôi Hộ Phù   Giảm TTVL 1% Sinh Lực + 4  
Hoàng - Cuồng - Minh Huyền Hộ Phù   Giảm TTVL 2% Sinh Lực + 5~6 Giới hạn Sinh mệnh+ 5%
Hoàng - Cuồng - Phượng Thế Hộ Phù Giảm TTVL 2% Sinh Lực + 5~6 Giới hạn Sinh mệnh + 5%
Hoàng - Tàn Lôi Hộ Phù Giảm TTVL 2% Sinh Lực + 5~6 Giới hạn Sinh mệnh + 5%

 

Giới Chỉ

Lục - Sương Hồng Huy Ký Trí mạng + 2% Sinh Lực + 4  
Lục - Tồn Cổ Huy Trí mạng + 2% Sinh Lực + 4  
Hoàng - Sương Hồng Huy Ký   Trí mạng + 3% Chính xác + 50% Kháng phép + 200
Hoàng - Tồn Cổ Huy Ký   Trí mạng + 3% Thi triển - 6% Thủ VL + 250

 

Ngọc Bội

Lục - Tùng Phong Văn Sức Tấn công VL + 11 Sinh Lực + 4  
Lục - Phù Khánh Văn Sức Tấn công VL + 11 Sinh Lực + 4  
Lục - Hỗn Độn Văn Sức Tấn công VL + 11 Sinh Lực + 4  
Hoàng - Tùng Phong Văn Sức Trí mạng + 1% Sinh Lực + 4~5 Tấn công VL+ 21
Hoàng - Phù Khánh Văn Sức   Trí mạng + 1% Sinh Lực + 4~5 TC phép + 21
Hoàng - Hỗn Độn Văn Sức Trí mạng +1% Sinh Lực + 4~5 Tấn công VL + 21
  • PV4 (tổng hợp)