Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Di chuyển


 
 

BẢNG PHÍM TẮT
1 - 6
Sử dụng phím số từ 1 - 6
F1 - F8
Sử dụng phím F1 - F8
Tab
Đổi thanh kết xuất sử dụng F1 - F8
~ hoặc Ctrl + Tab
Đổi thanh phím tắt phím số 1 - 6
W
Tiến lên
S
Lùi lại
A
Sang trái
D
Sang phải
Space
Nhảy/Nhảy hai lần
X
Nhào lộn (chạy và nhảy)
Q
Thông tin nhiệm vụ
E
Động tác biểu thị
R
Trạng thái kỹ năng
T
Thiết lập đội ngũ
M
Mở bản đồ
C
Thông tin nhân vật
B
Túi đồ
L
Thông tin trợ giúp
G
Thông tin bang hội
F
Thông tin bằng hữu
P
Thông tin thú nuôi
J
Thông tin khu dân cư sinh sống
Alt + H
Ẩn/hiện toàn bộ các cửa sổ
F9 (PrintScreen)
Chụp ảnh màn hình
Ctrl + Alt + Z
Thông tin mới nhất
Ctrl+Enter+Enter
Thông tin phát đi
Vào chế độ chụp ảnh, có thể sử dụng những thanh công cụ sau:
Home
Tiến
End
Lùi
Delete
Sang trái
Pagedow
Sang phải
Insert
Lên cao
Pageup
Hạ thấp
Ctrl + Home
Phóng to
Ctrl + End
Thu nhỏ
Hình ảnh game được lưu trong bộ cài game theo đường dẫn:
C:\The gioi hoan my\element\screenshots