Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Đổi tên thú nuôi


Đổi tên thú nuôi

Muốn đổi tên thú nuôi, trước tiên bạn cần đến gặp Kim Hoa Bà Bà tại (586,620) thuộc Nam Tổ Long Thành. Sau đó, bạn cần tuần tự làm theo các bước sau.

Bước 1: Gọi thú nuôi của mình về.

Bước 2: Nói chuyện với Kim Hoa Bà Bà để mua 1 chiếc "Vòng cổ để ghi tên thú nuôi". 

 

 Bước 3: Nói chuyện với Kim Hoa Bà Bà để Đổi tên Thú nuôi.   

 
 
 
Bước 4: Gõ tên Thú nuôi vào và nhấn "Đổi tên.

   

Bước 5: Gọi Thú nuôi ra xem kết quả của việc đổi tên.

Và cuối cùng, xin chúc mừng bạn đã có một thú nuôi với tên gọi riêng do chính bạn đặt cho!