Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Làm nhiệm vụ1. Nhận biết NPC có nhiệm vụ
NPC có lệnh bài màu vàng trên đầu là có nhiệm vụ cần giao.

Trên bản đồ nhỏ góc trái bên trên có các chấm biểu thị các NPC. Chấm màu cam là vị trí của NPC có nhiệm vụ.

Cách tìm nhiệm vụ mới nhanh nhất: bạn bấm Q và nhấn vào nút “Tìm NV mới” khi đó sẽ có một tên NPC và kèm theo tọa độ của NPC đó.

Bạn hãy sử dụng chức năng xác định vị trí để đến đó nhận nhiệm vụ.

2. Tìm NPC trả nhiệm vụ
Sau khi giao nhiệm vụ, lệnh bài màu vàng trên đầu NPC sẽ chuyển thành lá cờ màu xám trắng. Chấm màu cam của NPC sẽ biến lại màu vàng bình thường.

Sau khi bạn thực hiện xong yêu cầu của nhiệm vụ, NPC giao nhiệm vụ sẽ mang biểu tượng lá cờ màu vàng. Trên bản đồ nhỏ, NPC sẽ được biểu thị dưới dạng chấm tròn màu tím.

Mũi tên này sẽ chỉ cho bạn biết hướng vị trí NPC mà bạn cần đến để trả nhiệm vụ:

Mũi tên này sẽ chỉ hiện ra khi bạn bấm Q và chọn vào nhiệm vụ cần làm, bạn có thể tắt nó đi bằng cách bỏ dấu chọn ở mục “Đánh dấu NPC”

Lá cờ màu vàng như sau báo hiệu tại NPC này, bạn có thể hoàn thành một bước của nhiệm vụ hay kết thúc nhiệm vụ.

Các thông tin bảng mô tả nhiệm vụ:

Bấm vào một nhiệm vụ, bạn có thể thực hiện các lựa chọn sau:

Chọn Hủy, bạn sẽ bỏ không làm nhiệm vụ đó. Có những nhiệm vụ sẽ không thể nhận lại, có những nhiệm vụ có thể nhận lại.
Chọn Xem sẽ hiển thị tiến trình bạn đã, đang thực hiện đối với nhiệm vụ.
Chọn Mở/đóng toàn bộ sẽ hiển thị hoặc tắt thông tin về tất cả các nhiệm vụ đã nhận.