Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Kĩ năng Nhân Giới của Long Tộc


Kĩ năng mới của Long Tộc

A. Kĩ năng Nhân Giới Dạ Ảnh

1. Kĩ năng Chân/ Cuồng- Hận Thiên nâng cấp thành Huyền/Hoang - Hận Thiên, tăng sát thương tạo thành.

2. Kĩ năng Chân/ Cuồng - Liệt Tinh nâng cấp thành Huyền/ Hoang - Liệt Tinh, tăng sát thương và hiệu quả phá giáp lên mục tiêu.3. Kĩ năng Chân/ Cuồng - Nguyệt Ẩm nâng cấp thành Huyền/ Hoang - Nguyệt Ẩm, rút ngắn thời gian phục hồi kĩ năng.4. Kĩ năng Chân/ Cuồng - Ảnh Thú nâng cấp thành Huyền/ Hoang - Ảnh Thú, tăng sát thương và kéo dài thời gian khống chế lên mục tiêu, rút ngăn thời gian phục hồi kĩ năng và tiêu hao Nguyên Khí.

5. Kĩ năng Ảnh Phi Tuyệt nâng cấp thành Chí - Ảnh Phi Tuyệt, tăng sát thương tạo thành: Ở giai đoạn 1 tăng sát thương, ở giai đoạn 2 và 3 giảm phòng ngự vật lí và kéo dài thời gian thi triển của mục tiêu tấn công. 6. Kĩ năng Chân/ Cuồng - Dạ KiêuChân/ Cuồng - Song Hợp kết hợp với nhau thành Huyền/ Hoang - Dạ Tập sẽ tăng sát thương tạo thành, đồng thời nâng cao hiệu quả tổng cho kĩ năng vô thức.

***

B. Kĩ năng Nhân Giới Nguyệt Tiên

1. Kĩ năng Chân/ Cuồng- Sương Lôi Thuật nâng cấp thành Huyền/Hoang - Sương Lôi Thuật, tăng sát thương trạng thái Lôi Sương.2. Kĩ năng Chân/ Cuồng- Nguyệt Hoa Loạn Vũ nâng cấp thành Huyền/Hoang - Nguyệt Hoa Loạn Vũ, tăng sát thương, trong trạng thái biến thân sẽ kích hoạt hiệu quả kĩ năng Tiên Ma.

3. Kĩ năng Chân/ Cuồng- Hiểu Nguyệt Ngân Quang nâng cấp thành Huyền/Hoang - Hiểu Nguyệt Ngân Quang, tăng hiệu quả sát thương và kéo giảm giá trị Chân Khí của mục tiêu. 4. Kĩ năng Tế Nguyệt Lễ nâng cấp thành Chí - Tế Nguyệt Lễ, bản thân Nguyệt Tiên cũng nhận được hiệu quả phòng ngự tổng.5. Chân/ Cuồng - Băng Cực Lôi BạoChân/ Cuồng - Lôi Cực Băng Đạo kết hợp, tăng sát thương tạo thành, khi số lượng Băng Cầu hoặc Lôi Cầu đạt đến cực hạn thì đều tăng cao hiệu quả sát thương của kĩ năng. Các bạn đã thử nghiệm sự bá đạo của những kĩ năng này chưa?

Các Tin Đã Đăng