Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Chi tiết về Tiểu Tiên Đồng: Bồi dưỡng cơ bản


Hệ thống Tiểu Tiên Đồng

Chiến binh đạt cấp 100 chuyển sinh 2, có cảnh giới đạt Tề Thiên Nhất Trọng, có thể gặp Tổ Long Thành - Quan Tinh Hiền Giả để nhận nhiệm vụ chỉ dẫn tiếp đón Tiên Đồng.

 Tiên đồng Giáng thế

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ dẫn, các chiến binh đến Thành Nicada ở Tây Lục gặp Tiên Đồng Thánh Mẫu để tiếp đón Tiên Đồng giáng lâm. Các chiến binh có thể chọn giới tính và đặt tên riêng cho Tiên Đồng.

Giới tính của Tiên Đồng sẽ quyết định lớp nhân vật mà Tiên Đồng trở thành sau khi thức tỉnh. Tiên Đồng giới tính nam có thể ngẫu nhiên thức tỉnh thành Nam Tinh, Cảnh Thiên, Quyết Minh. Tiên đồng giới tính nữ có thể ngẫu nhiên thức tỉnh thành Linh Tiên, Bán Hạ, Bạch Chỉ.


  • Sau khi Tiểu Tiên Đồng thức tỉnh, các chiến binh có thể lựa chọn tiếp đón thêm một Tiểu Tiên Đồng nữa để bồi dưỡng.

Bồi dưỡng Tiểu Tiên Đồng

Sau khi Tiên Đồng giáng thế, các chiến binh mở giao diện "Tu hành => Tiên Đồng" để quan sát Tiểu Tiên Đồng đang trưởng thành. Ấn chọn "Bắt đầu ngày mới" để sắp xếp nhiệm vụ thụ nghiệp (giảng bài) của ngày hiện tại.

Các chiến binh hoàn thành nhiệm vụ chỉ định trong ngày sẽ nhận được "Tiềm Năng Trị" (mức tiềm năng). "Tiềm Năng Trị" đạt tối đa 20 điểm mỗi ngày, có thể dùng để "Làm mới Danh sách Linh Tu", "Mua Linh Tu" và "Thăng cấp Thiên Trì".


  • Thiên Trì có cấp độ càng cao, xác suất làm mới ngẫu nhiên nhận được Linh Tu cao cấp càng cao.
  • Mua Linh Tu có phẩm chất khác nhau tiêu tốn lượng "Tiềm Năng Trị" khác nhau.
  • Linh Tu khi mua về có cấp 1*.

  • 3 Linh Tu giống nhau có thể thăng cấp thành Linh Tu có cấp * cao hơn, tối đa tăng đến cấp 3*.
  • Linh Tu có cùng thuộc địa hoặc có cùng lớp nhân vật cùng nhau thụ khóa (nghe giảng) có thể nhận được mức trưởng thành lớn hơn.
  • "Tiềm Năng Trị" còn lại của mỗi ngày sẽ bị xóa sạch khi bắt đầu ngày mới kế tiếp.Hàng ngày,các chiến binh có thể chọn ra 6 trong số Linh Tu mình sở hữu để tiến hành phối hợp thụ khóa theo nhóm. Sau khi phối hợp xong, ấn chọn "Truyền thuật Thụ nghiệp" để giúp Tiên Đồng gia tăng mức trưởng thành của thụ nghiệp. Lưu ý: Sau đó sẽ không thể tiến hành "Mua Linh Tu", "Bán Linh Tu" và "Thăng cấp Thiên Trì".

Thời gian bồi dưỡng Tiên Đồng sẽ kết thúc vào 24 giờ cùng ngày. Thao tác thụ nghiệp chưa được tiến hành đồng nghĩa với uổng phí cơ hội trưởng thành của Tiên Đồng trong ngày hôm đó. Vì vậy, các chiến binh hãy để ý thời gian để tránh sự lãng phí đáng tiếc.

  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam - phiên bản mới Tiểu Tiên Đồng

Các Tin Đã Đăng