Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Chi tiết về Tiểu Tiên Đồng: Bồi dưỡng nâng cao


Nuôi lớn và dạy dỗ Tiểu Tiên Đồng

Sau khi thụ khóa đủ 15 ngày, Tiểu Tiên Đồng sẽ thức tỉnh thành Thần Tử và có phẩm chất riêng của bản thân.

Theo đó, "Trưởng Thành Trị"sẽ quyết định phẩm chất của Tiểu Tiên Đồng. Phẩm chất tính từ thấp lên cao lần lượt là: cấp Chân Ngữ, cấp Long Ngữ, cấp Thánh Ngữ, cấp Thần Ngữ.


 • Sau khi thức tỉnh, Tiểu Tiên Đồng thôn phệ Tinh Túy sẽ nhận được "Linh Thức". "Linh Thức" dùng để nâng cao phẩm chất và cấp * của Tiểu Tiên Đồng.
 • Nếu Tiểu Tiên Đồng thức tỉnh thành nhân vật đã từng nhận được, Tiên Đồng sẽ tự động chuyển hóa thành "Linh Thức" của nhân vật đó và tự động nhập vào nhân vật đó.

 • Số lượng "Linh Thức" được quyết định bởi phẩm chất của thức tỉnh: cấp Chân Ngữ, cấp Long Ngữ, cấp Thánh Ngữ và cấp Thần Ngữ sẽ gia tăngtương ứng 1, 10, 100 và 1000 điểm "Linh Thức".
 • Phẩm chất và cấp * của Tiên Đồng quyết định cấp độ     tối đa của Tiên Đồng đó. Thăng cấp Tiên Đồng giúp nâng cao cấp kỹ năng và gia tăng thuộc tính của Tiên Đồng.
 • Có thể nhận được Tiên Đồng Tinh Túy thông qua: bồi dưỡng Tiểu Tiên Đồng, rơi ra từ phụ bản, mua ở Túi Càn Khôn.***

Thuộc tính của Tiểu Tiên Đồng

Mỗi Tiên Đồng sẽ có thuộc tính riêng của bản thân, trong đó, Tấn công, Phòng thủ, mức Sinh mệnh và mức Bạo kích chỉ bị ảnh hưởng bởi phẩm chất, cấp * và cấp độ cao thấp của chính Tiên Đồng.

 • Cấp tấn công của Tiên Đồng = tổng cộng (cấp tấn công + cấp phòng thủ) của nhân vật x hệ số tấn công của Tiên Đồng.
 • Cấp phòng thủ của Tiên Đồng = tổng cộng (cấp tấn công + cấp phòng thủ) của nhân vật x hệ số phòng thủ của Tiên Đồng. 
 • Xuyên thấu vật lý của Tiên Đồng thuộc lớp nhân vật hệ vật lý = tổng cộng (xuyên thấu vật lý + xuyên thấu phép) của chính nhân vật.

 • Xuyên thấu phép của Tiên Đồng thuộc lớp nhân vật hệ phép = tổng cộng (xuyên thấu vật lý + xuyên thấu phép) của chính nhân vật. 
 • Các thuộc tính "Khoảng cách tấn công", " Giảm thiểu Tái thi triển" đều là các thuộc tính cố định của Tiên Đồng, không bị ảnh hưởng bởi trang bị của các chiến binh.
 • Các thuộc tính khác như cấp độ "Khí Phách" và "Tiên Phong"tương đồng với mức thuộc tính của chính nhân vật.
Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam - phiên bản mới Tiểu Tiên Đồng


Các Tin Đã Đăng