Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Chi tiết về Tiểu Tiên Đồng: Chiến đấu và nhiệm vụ


Hóa thân Tiểu Tiên Đồng

Các chiến binh có thể tùy ý lựa chọn 1 Tiểu Tiên Đồng thức tỉnh để bảo vệ bản thân. Khi gặp nguy hiểm, các chiến binh có thể lập tức hóa thân thành Tiểu Tiên Đồng đó, nhận được thuộc tính và kỹ năng của Tiểu Tiên Đồng đó để tác chiến.

Tiểu Tiên Đồng thuộc các lớp nhân vật khác nhau có thuộc tính, kỹ năng, cận chiến, tầm xa, bổ trợ khác nhau. Đặc biệt, các kỹ năng của lớp nhân vật cận chiến đều có thể thi triển trong lúc di chuyển, vô cùng linh hoạt, giúp các chiến binh ứng phó tốt trong mọi tình huống!


***

Trạng thái Tiên Đồng

Khi ở trạng thái Tiên Đồng, các chiến binh sẽ xóa sạch toàn bộ lợi ích và ảnh hưởng phụ hiện có, đồng thời hồi đầy sinh mệnh và mang thuộc tính của Tiên Đồng đang xuất chiến:
  • Không bị giảm tấn công, phòng thủ và mức sinh mệnh, đồng thời cũng không tăng tấn công, phòng thủ và sinh mệnh.
  • Có thể sử dụng kỹ năng của Tiên Đồng, có thể sử dụng kỹ năng do Tiểu Tinh Linh và trang bị cung cấp, cũng có thể sử dụng các loại Tiên Đan.
  • Khi thi triển kỹ năng hoặc bị tấn công, các chiến binh có thể kích hoạt hiệu quả đặc biệt của vũ khí.
  • Khi tử vong, các chiến binh sẽ tử vong như lúc thông thường.

Kết thúc biến thân hoặc chủ động hủy biến thân, các chiến binh sẽ trở lại thuộc tính ban đầu của bản thân, tỉ lệ % máu bằng với tỉ lệ % máu còn lại của Tiên Đồng, đồng thời gia tăng hiệu quả trạng thái Tấn Công Chi Linh và Phòng Thủ Chi Linh.

Chú ý: Thời gian biến thân kéo dài 30 giây, thời gian hồi phục là 30 phút.

Tiên Đồng tặng quà

Mỗi khi Tiểu Tiên Đồng đạt tới cấp độ nhất định, các chiến binh đều được nhận phần quà thuộc tính tương ứng do Tiểu Tiên Đồng đó biếu tặng.

***

Nhiệm vụ Tiểu Tiên Đồng hàng ngày

Sự trưởng thành của Tiểu Tiên Đồng được thực hiện thông qua Tiềm Năng. Các chiến binh đến Thành Nacada ở Tây Lục gặp "Tiềm Năng Tinh Linh-Lục Khả Nhi" để nhận thưởng Tiềm Năng của chuỗi nhiệm vụ "Tiên Đồng Thùy Thiều" (Tiên Đồng tóc trái đào).

Chuỗi nhiệm vụ "Tiên Đồng Thùy Thiều" bao gồm 5 loại:

  • "Tiên Đồng - Đồng Niên Kí Ức"
  • "Tiên Đồng - X an Hậu Linh Thực"
  • "Tiên Đồng - Dưỡng Dục Kinh Nghiệm"
  • "Tiên Đồng - Dã Ngoại Xuất Hành"
  • "Tiên Đồng - Tầm Hoa Nguyên Hồn".

Các chiến binh có thể làm mới để nhận nhiệm vụ mà mình thích. Mỗi lần làm mới tiêu tốn 1000000 Ngân lượng. Hoàn thành nhiệm vụ trong ngày sẽ nhận được 20 điểm Tiềm Năng.

Chú ý:

- Nhiệm vụ "Tiên Đồng Thùy Thiều" mỗi ngày chỉ phát thưởng 1 lần, tối đa mức Tiềm Năng mỗi ngày là 20 điểm. Hãy nhớ hoàn thành nhiệm vụ ngay trong ngày!

- Tiềm Năng mà Tiểu Tiên Đồng nhận được mỗi ngày sẽ bị xóa sạch vào lúc 0 giờ. Hãy ghi nhớ thời gian để tránh sự lãng phí đáng tiếc!


- Do cơ thế tiếp nhận, nếu các chiến binh thăng cấp lên Tề Thiên Nhất Trọng vào ngày đầu tiên sau khi bảo trì hệ thống và muốn nhận seri nhiệm vụ "Tiên Đồng Thùy Thiều", thì các chiến binh cần tiêu tốn 1.000.000 Ngân lượng để tiến hành làm mới

- Sang ngày kế tiếp, nhiệm vụ tự động làm mới và các chiến binh có thể nhận mà không cần tiêu tốn Ngân lượng.

  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam - phiên bản mới Tiểu Tiên Đồng

Các Tin Đã Đăng