Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Giới thiệu Trang bị mới Càn Khôn Giám


Giới thiệu Trang bị mới: Càn Khôn Giám

Phiên bản mới "Băng Nhung Tương Kiến" sẽ trình diện trang bị mới: Càn Khôn Giám, mang lại sức mạnh chiến đấu không ngờ cho các chiến binh!

Tương truyền, "Càn Khôn Giám" có thể hấp thụ linh khí địa mạch trôi nổi trong đại lục, nhưng khí vận của địa mạch và khí vận của bản thân có thể sinh ra bao nhiêu cộng hưởng, chiến binh sẽ được ban bao nhiêu lợi ích từ khí vận địa mạch thì còn phải xem mệnh vận của mỗi người.


Phiên bản ưu tiên cho trang "long mạch"

Càn Khôn Giám của mỗi người sẽ khác nhau, mạnh yếu tùy duyên phận, nhưng có thể thay đổi nếu chăm chỉ nâng cấp. Ở mức độ tốt nhất, Càn Khôn Giám đem lại sức mạnh gấp 5 lần mức cơ sở!

 "Càn Khôn Giám" là gì?

"Càn Khôn Giám" do phương sĩ "Phương Thanh Tử" chế tạo, có thể cảm nhận khí vận địa mạch của sông núi trên Đại Lục Hoàn Mĩ. Sau khi mở giao diện thao tác "Càn Khôn Giám" sẽ nhìn thấy bản đồ mạch "Bát Phương Sơn Hà", tổng cộng 10 trang.

Trong mỗi trang "Bát Phương Sơn Hà" có 10 Địa Mạch Khí Lạc, trong đó 9 địa mạch đầu tiên là loại thông thường, cuối cùng là long mạch, long mạch có thể cung cấp giá trị thuộc tính tương đối cao.


Sử dụng "Càn Khôn Giám" như thế nào?

Trong Càn Khôn Giám, có những mục các chiến binh cần lưu ý như sau:

1. Tham Linh

Các chiến binh có thể dùng "Phân Linh Tán" trong để  truyền linh khí vào trong "Bát Phương Sơn Hà". Khi "Càn Khôn Giám" tích lũy đủ linh khí sẽ kích hoạt Địa Mạch Khí Lạc. Mỗi lần "Tham Linh" đều có xác suất kích hoạt "Linh Quang Sạ Hiện" trực tiếp mở được Địa Mạch Khí Lạc tiếp theo. 10 Địa Mạch Khí Lạc cần phải kích hoạt theo thứ tự cho đến khi thắp sáng được long mạch.


2. Vận Linh

Sau khi kích hoạt được 1 địa mạch thì có thể xin được ban cho sức mạnh ở trong đó. Vào địa mạch đã kích hoạt, mỗi lần sử dụng 1 "Phân Linh Tán" thì khí lạc trong địa mạch sẽ ngẫu nhiên tiến về một hướng, tìm vị trí của Địa Mạch Linh Khí.

Địa Mạch Linh Khí có thể tăng các thuộc tính như Tấn công, Phòng ngự, Sinh mệnh, Cấp tấn công, Cấp phòng thủ... Khi tìm kiếm vị trí Địa Mạch Linh Khí, nếu cho thêm "Dẫn Linh Hương" và chọn hướng tiến đến của khí lạc tiếp theo thì lần "vận linh" tiếp theo sẽ có thêm 5% xác suất khí lạc di chuyển theo hướng đó.


Càn Khôn Giám phiên bản chưa đạt trung bình!

3. Tán Linh và Tịnh Linh

 Hướng đi của Địa Mạch Khí Lạc không phải lúc nào cũng khiến người ta hài lòng! Khi hướng đi của khí lạc không như ý muốn, hoặc thuộc tính được Địa Mạch Khí Lạc kích hoạt không đúng nhu cầu, có thể dùng "Tán Linh Kim Thủy" tiến hành thao tác "Tán Linh" để tiêu tan toàn bộ linh lực, thiết lập lại hướng đi linh khí của Địa Mạch Khí Lạc đó.

Lựa chọn khác là dùng "Tịnh Linh Nghiệp Thủy" tiến hành "Tịnh Linh" để tiêu tan một phần nhỏ linh khí trong Địa Mạch Khí Lạc, để chỉ quay lại 1 tầng khí lạc trước.

4. Chuyển Linh

Khi chiến binh lần đầu tìm thấy Địa Mạch Linh Khí thì sẽ thu được thuộc tính và thắp sáng Địa Mạch Linh Khí đó. Lúc này tiến hành thao tác "Tán Linh" thì thuộc tính Linh Khí sẽ không trực tiếp mất đi. Cho đến khi chiến binh một lần nữa "Vận Linh" tìm thấy một Địa Mạch Linh Khí khác trong đó và tiến hành "Chuyển Linh", đưa Địa Mạch Linh Khí ban đầu chuyển sang Địa Mạch Linh Khí vừa tìm được, thì thuộc tính thu được lần này mới thay thế thuộc tính trước đây.

Phiên bản mới Băng Nhung Tương Kiến

Các Tin Đã Đăng