Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Một số điều chỉnh về Kĩ năng và Thưởng Kim


Một số điều chỉnh quan trọng


Phiên bản Tiểu Tiên Đồng sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, mục đích hướng đến là hỗ trợ các chiến binh thêm phần thuận lợi và dễ dàng...

I. Điều chỉnh về học kĩ năng

1. Điều kiện học kỹ năng Chân/Cuồng sửa thành 2.000.000 Ngân lượng, không cần sách kỹ năng (kỹ năng đã học không bị ảnh hưởng).

2. Điều kiện học kỹ năng Thiên Tiên, Ma Tôn và Đại Thừa (không bao gồm Huyền, Hoang, Chí) sửa thành 10.000.000 Ngân lượng, không cần sách kỹ năng (kỹ năng đã học không bị ảnh hưởng).

3. Hủy sản xuất các nội dung liên quan sách kỹ năng Tiên/Ma/Đại Thừa. Hủy sản xuất sách kỹ năng Tiên/Ma/Đại Thừa. Hủy sản xuất các nguyên liệu liên quan sách kỹ năng Tiên/Ma/Đại Thừa.

4. Hủy Vân Cấp Chân Kinh trong Đổi thẻ tháng "Phúc Duyên Sứ Giả".

5. Gshop VIP hạ bán toàn bộ Vân Cấp Chân Kinh.

***

II. Điều chỉnh nhiệm vụ Thưởng Kim

1. Điều kiện hoàn thành Thưởng Kim cấp thấp điều chỉnh thành:

 • Diệt Bạo Quân Chi Tử - Mục Thích Hằng (Lưu Ngân Cung).
 • Diệt Tai Ách Chi Chủ - Hồn Hiêu (Băng Vọng Địa Ngục cửa 10).
 • Diệt Đại Quốc Sư Natividad (Thự Quang Điện).
 • Diệt Huyễn Hải Lĩnh Chủ (Huyễn Hải Kì Đàm).

2. Điều kiện hoàn thành Thưởng Kim cấp cao điều chỉnh thành:

 • Diệt Ám Dạ Thánh Kị - Câu Hoàng (Băng Vọng Địa Ngục cửa 15).
 • Diệt Thượng Cổ Ác Ma - Thập Phương Câu Diệt (Hoàng Hôn - Đồ Thư Quán).
 • Diệt Thôi Xán/Hôi Ảm Hoàng Hôn Quốc Bí Bảo (Hoàng Hôn - Vân Hải Thiên Cung).
 • Diệt Nghệ Lăng Trân Tàng - Chí Tôn (Nghệ Lăng Hồn Cảnh).

3. Phần thưởng Thưởng Kim cấp thấp điều chỉnh thành:

 • Diệt Bạo Quân Chi Tử - Mục Thích Hằng (Lưu Ngân Cung) / Diệt Tai Ách Chi Chủ-Hồn Hiêu (Băng Vọng Địa Ngục cửa 10).

Thêm mới: Chắc chắn nhận được Chiến Linh Chi Nguyên: A *1, có xác suất nhận được Thưởng Kim Hảo Nhân Tạp *1, giảm thưởng Ngân lượng.

 • Diệt Đại Quốc Sư Natividad (Thự Quang Điện) / Diệt Huyễn Hải Lĩnh Chủ (Huyễn Hải Kì Đàm).

Thêm mới: Chắc chắn nhận được được Chiến Linh Chi Nguyên: A *1, có xác suất nhận được Thưởng Kim Hảo Nhân Tạp *1, giảm nhẹ phần thưởng Ngân lượng.


4. Phần thưởng Thưởng Kim cấp cao điều chỉnh thành:

Diệt Ám Dạ Thánh Kị - Câu Hoàng (Băng Vọng Địa Ngục cửa 15) / Diệt Thượng Cổ Ác Ma - Thập Phương Câu Diệt (Hoàng Hôn - Đồ Thư Quán).
 • Thêm mới: Chắc chắn nhận được Chiến Linh Bách Bảo Tương *1.
Diệt Thôi Xán / Hôi Ảm Hoàn Hôn Quốc Bí Bảo (Hoàng Hôn - Vân Hải Thiên Cung) / Diệt Nghệ Lăng Trân Tàng-Chí Tôn (Nghệ Lăng Hồn Cảnh).

 • Thêm mới: Chắc chắn nhận được Chiến Linh Bách Bảo Tương *1, có xác suất nhận được Dẫn Linh Hương *1.


Một số điều chỉnh khác
 • Lễ hạp Liệp Ma Thù Tạ: Thưởng Lục Giai Nguyên Hồn tăng từ 5 lên 10.
 • Tại chỗ "Thống lĩnh Quân kháng chiến" ở Nhân Giới, có thể dùng Kì Hoàng Điểm Kim Xích để trực tiếp sản xuất Lưu Ngân Tệ.
 • Hạ bán toàn bộ sách kỹ năng (47 quyển).
 • Hạ bán các vật phẩm dưới đây:

- Thú cưỡi (10): Vọng Thiên Hống, Sa Vương, Thông Huyền Tiên Hổ, Cuồng Dã Tê Ngưu Tổ Trang Khí, Đậu Bao Nhi, Trư Lai Bảo, Hắc Diễm Chiến Sư, Hoàng tử Ếch, Cuồng Diễm Ma Lân, Cửu Thiên Ngự Phong Long.

- Thời trang (16 bộ): Tích Vũ Xuân Hoa nam, Bàn Long Vân Ảnh nam, Cuồng Dã Lục Ấm nam, Tiên Nhạc Phiêu Phiêu nam, Ma Âm nam, Tiên Ma Vô Giới nam, Diệu Giáp nam, Tân Niên nam; Mây Đón Xuân nữ, Diệu Ngân Xuyết Ngọc nữ, Tiên Nhạc Phiêu Phiêu nữ, Ma Âm nữ, Tiên Ma Vô Giới nữ, Ngưng Nguyệt nữ, Manh Thỏ Kì Duyên nữ, Tân Niên nữ.

 • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam - phiên bản mới Tiểu Tiên Đồng

Các Tin Đã Đăng