Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Phụ bản mới: Phụ bản Ngẫu Nhiên


Phụ bản mới xóa bỏ lối chơi truyền thống

Phiên bản mới sẽ ra mắt Phụ bản "trạng thái động là Huyễn Sa Thận Cảnh và Mê Sa Huyễn Cảnh, là những phụ bản mang những điểm vô cùng mới mẻ. Cửa vào phụ bản có thể tìm thấy ở Sa mạc Gobi.Những Phụ bản này sẽ thay đổi lối chơi cố định truyền thống (quái vật và phần thưởng xuất hiện cố định), thay vào đó là hệ thống phụ bản ngẫu nhiên rất mới mẻ!Toàn bộ bản đồ, bối cảnh, quái vật, Trùm... trong phụ bản đều ngẫu nhiên sinh ra, không còn xuất hiện quái cố định trên cùng một hành trình. Như vậy, thay cho quá trình đánh quái nhàm chán như đã "học thuộc lòng" của những phụ bản truyền thống chính là sự ngẫu nhiên, yêu cầu các anh hùng sự linh hoạt và thích nghi thật cao!

Tất cả sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho các anh hùng!Điều kiện vào phụ bản "Mê Sa Huyễn Cảnh"

  1. Cấp độ nhân vật từ 50 trở lên, tu chân từ Không Minh trở lên

  2. Giới hạn số người vào phụ bản: 4 - 6 người

  3. Phụ bản này tổng cộng chia ra 4 giai đoạn cấp độ, lần lượt là: cấp 50-64, cấp 65-79, cấp 80-94, cấp 95-105.Điều kiện vào phụ bản "Huyễn Sa Thận Cảnh"

  1. Nhân vật đẳng cấp 100 trở chuyển sinh lần 2, Tu chân Thượng Tiên (Cuồng Ma) trở lên và Cảnh giới huyễn thiên thập trọng trở lên.

  2. Giới hạn số người vào phụ bản: 7 - 10 người. Mỗi ngày tại NPC Vạn Tinh Vũ lĩnh nhận bằng chứng tiến nhập phụ bản (3 cái/ngày).

Phần thưởng phụ bản:

Giết Trùm sẽ rơi ra gói nguyên liệu quý hiếm, mở gói để nhận nguyên liệu tương ứng. Khi thu thập đủ nguyên liệu có thể dùng để sản xuất ra trang bị Liệp Ma cấp 55-85. Nguyên liệu rơi ra từ phụ bản cấp 95-105 thì có thể dùng để thăng cấp sáo trang thế lực cao cấp.

  • Chiến binh từ cấp 95 trở lên mà có "Phần Thiên Lệnh", sẽ có thể khiêu chiến phụ bản này cùng với các chiến binh ở cấp độ thấp. Sau khi giết Trùm sẽ mở ra một căn phòng nhỏ thần bí, ở đó sẽ có một Trùm cao cấp để khiêu chiến.

  • Chiến có cấp độ nhân vật 95+ mỗi ngày có thể đến chỗ Trưởng lão Bồng Lai Tam Đại Thế Lực dùng 20 chiến công để thu được "Phần Thiên Lệnh".

 


Các Tin Đã Đăng