Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Sự kiện sv mới Thần Hầu: Xung Cấp Tinh Anh


Sự kiện ingame: Xung Cấp Tinh Anh

Với mỗi máy chủ mới ra mắt, nhiều hoạt động hoàn toàn mới mẻ sẽ được kích hoạt. Trong đó, hoạt động Xung Cấp Tinh Anh dành cho Tân Thủ rất đáng quan tâm...

Xung Cấp Tinh Anh

  • Bắt đầu: Từ ngày 22/03/2023.
  • Kết Thúc: Khi đủ số nhân vật nhận phần thưởng.
  • Giới hạn: Máy chủ Thần Hầu.
Chú ý: Sẽ có thông báo mỗi khi có nhân vật đạt phần thưởng.Tham gia và Nhận thưởng

Các chiến binh đạt đến cấp 90, có thể đi tìm Xung Cấp Sứ Giả Hậu Nhân Mịch để nhận thưởng!
  • Tọa độ nhận thưởng: 553 669 Tổ Long Thành Bắc
  • 10 Chiến binh đầu tiên nhận thưởng sẽ giành phần thưởng lớn nhất!
  • 40 Chiến binh tiếp theo sẽ nhận phần thưởng loại 2.
  • Khi đủ 50 Chiến binh nhận thưởng, sự kiện sẽ kết thúc!

Chú ý:
***

Chúc các bạn luôn tìm được niềm vui cùng Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam!

Trân trọng!


Các Tin Đã Đăng