Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Tổng hợp kĩ năng Yêu Hầu


Kĩ năng Hình thái người

Các Yêu Hầu khi ở hình thái người thì linh hoạt nhạy bén, chiêu thức đa dạng với khả năng kiểm soát mạnh mẽ cùng sở trường tấn công khiến địch không kịp phòng bị!

Ví như kĩ năng đột tiến "Phùng Hư Ngự Phong" có thời gian tái thi triển cực ngắn, có thể liên tục điều chỉnh vị trí bản thân để truy kích kẻ địch... Hay còn có các ấn kí đặc biệt "Phong" "Lâm" "Hỏa" "Sơn" và "Âm" "Dương" có thể phối hợp với các kĩ năng khác để tạo hiệu quả kiểm soát rõ rệt hơn.

  • TGCB: Thời gian Chuẩn bị
  • TGTT: Thời gian Thi triển
  • TG TTT: Thời gian Tái thi triển (hồi kĩ năng)
  • + NK: Nhận Nguyên khí
Kĩ năng Cự li TGCB TGTT TG TTT + NK
Thái Đấu Cận thân 0.1 0.9 1.0 5
Hàn Nguyệt Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Chân – Hàn Nguyệt Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Cuồng – Hàn Nguyệt Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Thần – Hàn Nguyệt Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Hồi Trảm Kim Qua Cận thân 0.2 1.5 60.0
Chân –  Hồi Trảm Kim Qua Cận thân 0.2 1.5 60.0
Cuồng –  Hồi Trảm Kim Qua Cận thân 0.2 1.5 60.0
Thần –  Hồi Trảm Kim Qua Cận thân 0.2 1.5 60.0
Yến Phản Cận thân 0.1 1 5.0 5
Chân – Yến Phản Cận thân 0.1 1 5.0 5
Cuồng – Yến Phản Cận thân 0.1 1 5.0 5

***

Kĩ năng Cự li TGCB TGTT TG TTT + NK
Bạch Vượn Biến Cận thân Lập tức 1.0 3.0
Chân – Bạch Vượn Biến Cận thân Lập tức 1.0 3.0
Cuồng – Bạch Vượn Biến Cận thân Lập tức 1.0 3.0
Ngạnh Thể
Biến Thân Cường Hóa
Thủy Tính Tinh Thông
Phong Khởi Cận thân 0.1 1.0 5.0 15
Chân – Phong Khởi Cận thân 0.1 1.0 5.0 15
Cuồng – Phong Khởi Cận thân 0.1 1.0 5.0 15
Thần – Phong Khởi Cận thân 0.1 1.0 5.0 15
Ỷ Trường Thiên
Toái Quang Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Chân – Toái Quang Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Cuồng – Toái Quang Cận thân 0.1 1.0 5.0 5
Phùng Hư Ngự Phong Lập tức 3.0
Côn Bổng Tinh Thông
Đãng Phong Hỏa Cận thân 0.1 1.1 45.0 5
Chân – Đãng Phong Hỏa Cận thân 0.1 1.1 45.0 5
Cuồng – Đãng Phong Hỏa Cận thân 0.1 1.1 45.0 5
Thần – Đãng Phong Hỏa Cận thân 0.1 1.1 45.0 5

***

Kĩ năng Cự li TGCB TGTT TG TTT + NK
Vân Sinh Kết Hải Cận thân 0.1 1.9 60.0
Chân - Vân Sinh Kết Hải Cận thân 0.1 1.9 60.0
Cuồng - Vân Sinh Kết Hải Cận thân 0.1 1.9 60.0
Thần - Vân Sinh Kết Hải Cận thân 0.1 1.9 60.0
Ái Thiết Mã Cận thân 0.2 2.0 120.0
Chân - Ái Thiết Mã Cận thân 0.2 2.0 120.0
Cuồng - Ái Thiết Mã Cận thân 0.2 2.0 120.0
Thần - Ái Thiết Mã Cận thân 0.2 2.0 120.0
Phúc Bát Hoang Cận thân 0.1 1.5 45.0 5
Chân - Phúc Bát Hoang Cận thân 0.1 1.5 45.0 5
Cuồng - Phúc Bát Hoang Cận thân 0.1 1.5 45.0 5
Thần - Phúc Bát Hoang Cận thân 0.1 1.5 45.0

***

Kĩ năng Cự li TGCB TGTT TG TTT + NK
Ý Định Cận thân 0.3 1.5 120.0
Chân - Ý Định Cận thân 0.3 1.5 120.0
Cuồng - Ý Định Cận thân 0.3 1.5 120.0
Trụy Tinh Hóa Định Cận thân 0.3 1.3 60.0
Thần - Trụy Tinh Hóa Định Cận thân 0.3 1.3 60.0
Quan Sơn Bất Ngữ Lập tức 120.0
Phá Không Trường Minh Lập tức
Bộ Phong Ảnh Lập tức 45.0
Bình Sa Lạc Nhạn Cận thân Lập tức 120.0
Thần - Bình Sa Lạc Nhạn Cận thân Lập tức 120.0
Huyễn Thân Sí Ảnh 10 mét 1 60.0

***

Khi ở hình thái vượn trắng thì Yêu Hầu lại dũng mãnh bá đạo, có sức bạo phát vô cùng vô tận! Kĩ năng khi thi triển sẽ kèm theo hiệu quả phách thể miễn dịch trạng thái phụ, khiến Yêu Hầu không thể bị ngăn cản khi tác chiến cận thân!

Có thể kể đến các kĩ năng như "Thiên Địa Tứ Hợp", "Phá Trùng Hồng Mông" phối hợp với "Âm" "Dương" ấn kí sẽ có sức kiểm soát mạnh mẽ và lực bạo phát khủng khiếp!


Kĩ năng Hình thái Bạch Viên

Kĩ năng Cự li TGCB TGTT TG TTT + NK
Man Sanh Quyền Cận thân 0.5 1 1.0 30
Chân - Man Sanh Quyền Cận thân 0.5 1 1.0 30
Cuồng - Man Sanh Quyền Cận thân 0.5 1 1.0 30
Trục Ý Quyền Cận thân 0.2 1.4 5.0 30
Chân - Trục Ý Quyền Cận thân 0.2 1.4 5.0 30
Cuồng - Trục Ý Quyền Cận thân 0.2 1.4 5.0 30
Đấu Hoành Quyền Cận thân 0.2 1.4 5.0 30
Chân - Đấu Hoành Quyền Cận thân 0.2 1.4 5.0 30
Cuồng - Đấu Hoành Quyền Cận thân 0.2 1.4 5.0 30
Uy Hám Bách Nhạc Cận thân 0.5 1.7 5.0 30
Chân - Uy Hám Bách Nhạc Cận thân 0.5 1.7 5.0 30
Cuồng - Uy Hám Bách Nhạc Cận thân 0.5 1.7 5.0 30
Thần - Uy Hám Bách Nhạc Cận thân 0.5 1.7 5.0 30
Đối Ẩm Giang Hà Cận thân 0.5 1.5 5.0 30
Chân - Đối Ẩm Giang Hà Cận thân 0.5 1.5 5.0 30
Cuồng - Đối Ẩm Giang Hà Cận thân 0.5 1.5 5.0 30
Thần - Đối Ẩm Giang Hà Cận thân 0.5 1.5 5.0 30

***

Kĩ năng Cự li TGCB TGTT TG TTT + NK
Thiên Địa Tứ Hợp Cận thân 0.2 3.6 60
Thần - Thiên Địa Tứ Hợp Cận thân 0.2 3.6 60
Hạo Trịch Càn Khôn 30 mét 0.7 1.0 60
Phá Trùng Hồng Mông Cận thân 0.5 1.5 30
Thần - Phá Trùng Hồng Mông
Lực Chấn Thiên Tiệm 20 mét Lập tức 1.0 60
Thần - Lực Chấn Thiên Tiệm 20 mét Lập tức 1.0 60
Sáng Thế - Nhất Mạch Song Tức Lập tức 300

  • Phiên bản mới Thú Tộc Quật Khởi

Các Tin Đã Đăng