Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Trận Doanh Bắc Lục: Thần Vệ Quân và Đế Nguyên Quân


Trận Doanh Bắc Lục: Thần Vệ Quân và Đế Nguyên Quân

1. Quy tắc cơ bản

Quy tắc của Bắc Lục khác biệt với các Đại Lục khác (lưu ý: Bắc lục là phụ bản liên server). Quan hệ đối địch và liên minh giữa các chiến binh với nhau vô hiệu tại Bắc Lục. Ngoài ra, thành viên cùng bang phái chỉ có thể gia nhập 1 trận doanh (trận doanh nào do bang chủ chọn).

Khi đã gia nhập Thần Vệ Quân hay Đế Nguyên Quân, trạng thái PVP tại Bắc Lục sẽ mặc định được kích hoạt. Ngoài ra, không thể tổ đội và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cùng chiến binh phe đối địch.


Kênh Thế Giới sẽ được thay thế bởi kênh Trận Doanh (tiêu hao Thiên Lý Truyền Âm). Phát ngôn trên kênh Trận Doanh chỉ người cùng trận doanh mới nhìn thấy. Chat phổ thông (chữ trắng) hoặc chat riêng (mật ngữ) với người ở trận doanh đối địch vẫn được sử dụng.

Khi tử vong tại Bắc Lục, chỉ có thể lựa chọn: sử dụng Hồi Sinh Quyển Trục hoặc được người khác hồi sinh, hay hồi sinh tại Điểm Hồi Sinh gần nhất (đang chịu sự kiểm soát bởi trận doanh của mình).

2. Cách gia nhập trận doanh

Chỉ người đã lựa chọn trận doanh mới có thể tiến nhập Bắc Lục. Gặp Trận Doanh Sứ Giả ở Tổ Long Thành Bắc để lựa chọn gia nhập.

Người có bang phái cần bang chủ lựa chọn trận doanh trước rồi mới có thể tiến nhập (thành viên bang phái chỉ có thể gia nhập trận doanh mà bang chủ đã lựa chọn).

Người không có bang phái có thể tùy ý lựa chọn trận doanh mà mình muốn. Sau khi đã chọn trận doanh, chỉ có thể gia nhập bang phái của trận doanh đó.


3. Thay đổi trận doanh

Trước tiên phải tìm Trận Doanh Sứ Giả tại Tổ Long Thành Bắc để lựa chọn rời khỏi trận doanh hiện tại, rồi tìm Sứ Giả của bên khác để gia nhập. Chú ý: Sau khi gia nhập trận doanh sẽ kích hoạt 30 ngày thời gian hồi phục. Trong 30 ngày này, nếu rời trận doanh hiện tại, sẽ không thể gia nhập trận doanh khác.

Nếu thay đổi trận doanh, Công Huân mà đã tích lũy được ở trận doanh hiện tại sẽ bị xóa sạch toàn bộ, nhưng vẫn được bảo lưu Kim Thác Đao hiện có và có thể dùng để đổi đạo cụ hoặc vật phẩm trong túi Càn Khôn ở trận doanh mới.


4. Tài nguyên trận doanh

Khi thực hiện các sự kiện, hoạt động, nhiệm vụ Bắc Lục Quân Lệnh Bảng sẽ nhận được Công huân và Kim Thác Đao. Công Huân là cấp độ danh vọng đã đạt được trong trận doanh của mình, có ảnh hưởng tới cấp độ Chiến Giai của các chiến binh.

Thăng cấp Chiến Giai giúp các chiến binh có thể mua đạo cụ cao cấp. Mỗi lần thăng cấp Chiến Giai đều nhận được danh hiệu đặc biệt, giúp nâng cao sinh mệnh của các chiến binh.


Chú ý: Công Huân không bị tiêu hao, nhưng sẽ bị xóa sạch khi thay đổi trận doanh.

Kim Thác Đao: Kim Thác Đao là tiền tệ thông dụng ở Bắc Lục, có thể dùng để mua trang bị và đạo cụ đặc biệt ở Bắc Lục. Kim Thác Đao là vật phẩm tiêu hao và không bị xóa sạch khi thay đổi trận doanh.

Phiên bản mới Băng Nhung Tương Kiến

Các Tin Đã Đăng