Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Băng Nhung Tương Kiến: Các thay đổi cần lưu ý


Một số thay đổi cần lưu ý

Đấu trường tỉ võ 3vs3 và 6vs6 

1. Cân bằng trang bị: Các chiến binh tham gia đấu trường sẽ được cân bằng về trang bị - tương tự như Huyết Chiến Cầu Sinh.

2. Đề cao chiến thuật: Sự phân bổ và phối hợp giữa các lớp nhân vật và kĩ năng thao tác của chính các game thủ mới là yếu tố lớn nhất để đem lại chiến thắng!

 Điều chỉnh và bổ sung

1. Mở dịch vụ chuyển đổi Phù văn. Các chiến binh có thể gặp Trợ thủ Thương Thành - Vượng Tài để đổi màu cho Phù văn từ cấp 8 trở lên.

2. Mở phong ấn thần thức cảnh giới Ngự Thiên. Các chiến binh có cảnh giới Ngự Thiên tiêu diệt quái sẽ nhận được tăng Thần Thức lên tối đa là 25000.

3. Thần Thức Quái: Ngự Thần Cảnh Du Hồn – Ngự Thiên phân bố tại Song Tử Tinh Bình Nguyên trên Trấn Poludux ở Tây Lục.

4. Kỹ năng bị động: Thăng cấpTứ Thánh Hóa Sát và Bát Phương Chúng Hữu lên cấp tối đa là 10. Các chiến binh gặp Vương Giả Kị Sĩ Hector ở Tây Lục Bất Lạc Thành để đổi sách kỹ năng tương ứng.


5. Các chiến binh trong trạng thái chúc phúc Bạch Đế cao cấp sẽ không miễn dịch chước giới (giải giáp).

6. Tiếp nhận 3 nhiệm vụ hàng ngày là Phục Cừu Chi Hỏa, Bàn Hỏa Trọng Sinh và Tuyết Nguyên Phong Vân: Cấp độ tối đa điều chỉnh thành Ngự Thiên Thập Trọng.

7. Vật phẩm Chứng minh tư cách Huyết Chiến Cầu Sinh cần cho hoạt động Huyết Chiến Cầu Sinh: được đổi thành Huyết Tế Mật Thược. Hàng ngày gặp Chiêu Bộ Sĩ Quan Taylor để tiếp nhận. 

8. Khi nhân vật tăng cảnh giới, nếu đang làm dở một số nhiệm vụ thưởng Thần thức như nhiệm vụ Vận chuyển trong Nhân Giới, nhiệm vụ có thể bị xóa.


Vật phẩm mới 

1. Đạo cụ chuyển đổi phù văn: Phù Văn Dịch Sắc Thạch.

2. Đạo cụ chuyển đổi trận doanh: Chứng nhận Trận Doanh Dẫn Tiến.

3. Lễ bao Chúc U Lục Quân Chiến Linh.


*Lễ bao mới:

  • Lễ bao Càn Khôn Giám Đặc Huệ
  • Lễ bao Siêu Trị Chiến Linh
  • Lễ bao Hảo Vận Tinh Bàn
  • Lễ bao Thiên Thư Tinh Luyện. Khi mua được tặng Hồng Vận Tài Bảo Hạp. Cùng tài khoản chỉ được mua mỗi lễ bao 1 lần.
Phiên bản mới Băng Nhung Tương Kiến

Các Tin Đã Đăng