Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Sự kiện tháng 9: Vật tư chế Dược


Sự kiện: Vật tư chế Dược

Trong số các vật tư thiết yếu, Dược phẩm là loại vật phẩm tiêu hao có khả năng vận dụng nhiều nhất, thế nên các tộc đều tích cực thu gom nguyên liệu chế tạo cũng như thành phẩm....

  • Bắt đầu:  10h00' ngày 21/09/2022. Kết thúc: 23h59' ngày 31/09/2022.

Giới hạn

Tham gia

Mục tiêu: Thu gom càng nhiều những nguyên liệu được yêu cầu càng tốt! Phần thưởng cho người đóng góp luôn có lượng lớn Kinh nghiệm, Nguyên thần, Túy Hạm Đan...

Chú ý:

1. Khi đổi thưởng nhân vật phải thoát Game, hòm đồ đủ ô trống. Vật phẩm khóa theo nhân vật nhận.
2. Số lần tham gia tính theo tài khoản. Trong đó, lựa chọn gói 1-5 giới hạn 20 lần/ngày.
3. Nhân vật cấp 105 không nhận được Kinh nghiệm, chỉ nhận được Nguyên Thần và Vật phẩm.
4. Các nhân vật cấp thấp khi tham gia cần lưu ý: Nhận lần lượt từng lần, tránh mất phần thưởng khi tăng cấp.
5. Vật phẩm Túy Hạm Đan có thể đưa Kinh nghiệm vào Thư Ma nhân vật và cấp 95+ mới có thể sử dụng.

***

Sự kiện: Hội chợ Long Cung

Long Cung sau khi tách ra khỏi Thú tộc thì  trở thành thế lực trung lập chuyên giao thương với Lục tộc... 

  • Bắt đầu:  10h00' ngày 21/09/2022. Kết thúc: 23h59' ngày 31/09/2022.

Giới hạn


Tham gia

Mỗi năm sẽ có vài lần Hội chợ Long Cung mở ra, cung cấp vô số những bảo vật như Hàng Thế Chi Quan, Lục Chuyển Chỉ Huyền Chậu, Bích Hải Huyền Chương... cùng vô số các trân bảo khác!

Chú ý:

1. Khi đổi vật phẩm, nhân vật phải thoát Game.
2. Túi đồ cá nhân cần có đủ chỗ trống.
3. Một số vật phẩm sẽ khóa theo nhân vật.


Các Tin Đã Đăng