Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Danh vọng và trang bị


Một trong những bằng chứng vinh dự nhất trong Thế Giới Hoàn Mỹ chứng minh đẳng cấp của nhân vật chính là những món đồ quân hàm đặc biệt quý giá chỉ có thể có được khi nhân vật đạt tới mức Danh vọng chỉ định.


Với những quy định đặc biệt như không bị rơi mất khi chết nhưng lại có thể tinh luyện lên cao và tuyệt vời nhất là có những thuộc tính tăng cường cực mạnh, những trang bị này khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thèm muốn.

Cũng chính vì những món đồ Quân Hàm quý giá nhưthế, nên để có được nó là một điều không hề dễ dàng gì. Đó phải là kết quả của cả một chặng đường dài rèn luyện và tu chân gian khổ, để đạt tới mức Danh vọng xứng đáng với chiếc HuyChươngQuân Hàm danh dự.

* Huy Chương Quân Hàm Cấp 8 (Kim Chúc Giới Chỉ)

Nhân Tộc

Pháp Sư

Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Kiếm (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.25
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 663 - 995
Tấn công phép 1212 - 1481
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công phép + 130
Linh Lực + 14~15

Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Bào (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 202
Kháng phép + 1820
Sinh mệnh + 165
Thời gian thi triển - 6%
Linh Lực + 7 ~ 8

Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Khố (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 166
Kháng phép + 1495
Sinh mệnh + 150
Chân khí + 210
Linh Lực + 7~8

Tự Nhiên Chi Ngữ Huy Kí

Cấp 12
Kháng phép + 284
Sinh mệnh + 150
Chân khí + 350
Linh Lực + 7~8

Kiếm Khách

Vương Giả Chi Tâm Lợi Nhận (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.11
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 798 - 1481
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể Lực + 15

Vương Giả Chi Tâm Thiết Quyền (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.43
Phạm vi tấn công 2.50
Công Vật lý 808 - 893
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể Lực + 15

Vương Giả Chi Tâm Phách Đao (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.00
Phạm vi tấn công 4.50
Công Vật lý 832 - 1426
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể lực + 14~15

Vương Giả Chi Tâm Chiến Phủ (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 0.91
Phạm vi tấn công 3.50
Công Vật lý 711 - 2131
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể Lực + 14~15

Vương Giả Chi Tâm Hung Giáp (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 1812
Kháng phép + 775
Sinh mệnh + 150
Giảm tổn thương Vật lý + 3%
Thể Lực + 7~8

Vương Giả Chi Tâm Hộ Thối (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 1439
Kháng phép + 640
Sinh mệnh + 150
Thủ Vật lý + 289
Thể Lực + 7~8

Vương Giả Chi Tâm Huy Kí

Cấp 12
Thủ Vật lý + 284
Sinh mệnh + 150
Thể Lực + 7~8
Mẫn Lực + 7~8

~o0o~

Thú Tộc

Tiên Thú

Dự Ngôn Chi Ca Pháp Trượng (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.00
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 777 - 950
Tấn công phép 943 - 1750
Yêu cầu Cấp độ 100
Yêu cầu Thể Lực 50
Yêu cầu Linh Lực 300
Trí mạng + 4%
Công Vật lý + 77
Thủ Vật lý + 313

Dự Ngôn Chi Ca Pháp Khố (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 166
Kháng phép + 1495
Sinh mệnh + 150
Thủ Vật lý + 240
Linh Lực + 7~8

Dự Ngôn Chi Ca Pháp Bào (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 202
Kháng phép + 1810
Sinh mệnh + 165
Thời gian thi triển - 6%
Linh Lực + 7~8

Thần Thú

Phách Thiên Lực Chiến Chùy (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 0.91
Phạm vi tấn công 3.50
Công Vật lý 995 - 1847
Trí mạng + 4%
Tấn công hôn mê Hôn mê 3 giây
Sinh mệnh + 350

Phách Thiên Chi Lực Hung Giáp (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 1820
Kháng phép + 775
Sinh mệnh + 150
Giảm tổn thương vật lý + 3%
Sinh Lực + 7~8

Phách Thiên Chi Lực Hộ Thối (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 1493
Kháng phép + 640
Sinh mệnh + 150
Sinh Lực + 8
Thủ Vật lý + 289

Phách Thiên Chi Lực Huy Kí

Cấp 12
Thủ Vật lý + 284
Sinh mệnh + 150
Thủ Vật lý + 109
Linh Lực + 7~8

~o0o~

Vũ Tộc

Vũ Mang

Liệp Ảnh Trường Cung (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 0.71
Phạm vi tấn công 20.00
Tầm xa giảm 5.00
Công Vật lý 1195 - 2219
Yêu cầu Cấp độ 100
Yêu cầu Thể Lực 50
Yêu cầu Mẫn Lực 300
Trí mạng + 4%
Thời gian tấn công - 0.10 giây
Mẫn Lực + 14~15

Liệp Ảnh Chi Phong Khinh Giáp (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 777
Kháng phép + 1210
Sinh mệnh + 150
Thời gian tấn công - 0.10 giây
Mẫn Lực + 7~8

Liệp Ảnh Chi Phong Thối Giáp (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 640
Kháng phép + 995
Sinh mệnh + 150
Tránh né + 190
Mẫn Lực + 7~8

Liệp Ảnh Chi Phong Huy Ký

Cấp: 12
Tránh né + 178
Sinh mệnh +150
Tránh né + 125
Mẫn Lực + 7~8

Vũ Linh

Trác Việt Chi Quang Bảo Luân (2 lỗ)

Cấp 14
Tốc độ (lần/giây) 1.25
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 666 - 900
Tấn công phép 1077 - 1616
Yêu cầu Thể Lực 50
Yêu cầu Linh Lực 300
Trí mạng + 4%
Thời gian thi triển - 6%
Chân khí + 31

Trác Việt Chi Quang Pháp Bào (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 202
Kháng phép + 1810
Sinh mệnh + 165
Thời gian thi triển - 6%
Linh Lực + 7~8

Trác Việt Chi Quang Pháp Khố (3-4 lỗ)

Cấp 12
Thủ Vật lý + 166
Kháng phép + 1495
Sinh mệnh + 150
Tốc độ hồi phục chân khí + 6
Linh Lực + 7~8

Trác Việt Chi Quang Huy Ký

Cấp 12
Kháng ngũ hành + 284
Sinh mệnh + 150
Chân Khí + 250
Linh Lực + 7~8