Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Sức phẩm


Kim chúc giới chỉ
Tên Hình ảnh Cấp Công vật lý Cấp dùng
Ngưu Giác Giới 1 2 4
Miêu Nhãn Giới 2 6 11
Tê Giác Giới 3 12 19
Tượng Nha Giới 4 19 28
Lược Hồng Giới 5 27 38
Tật Điện Giới 6 35 48
Phệ Hồn Giới 7 43 58
Kinh Lôi Giới 8 51 68
Trầm Tinh Giới 9 60 78
Phá Quân Giới 10 68 88
Vô Song Giới 11 77 98

 ***

Bảo thạch giới chỉ
Tên Hình ảnh Cấp Công phép Cấp dùng
Trân Châu Giới 1 2 4
Mã Não Giới 2 6 11
Phỉ Thuý Giới 3 12 19
Toản Thạch Giới 4 19 28
Doanh Thiên Giới 5 27 38
Huyễn Thiên Giới 6 35 48
Hồi Thiên Giới 7 43 58
Sí Thiên Giới 8 51 68
Phá Thiên Giới 9 60 78
Phần Thiên Giới 10 68 88
Tề Thiên Giới 11 77 98

 ***

Phù văn hạng liên
Tên Hình ảnh Cấp Thủ vật lý Cấp dùng
Thủ vật lý Cốt Hạng Liên 1 3 2
Ngưu Giác Hạng Liên 2 15 7
Lang Nha Hạng Liên 3 32 14
Hổ Cốt Hạng Liên 4 51 22
Tê Giác Hạng Liên 5 75 32
Long Lân Hạng Liên 6 99 42
Hoả Nhãn Hạng Liên 7 123 52
Huyết Ánh Hạng Liên 8 174 62
Không Linh Hạng Liên 9 171 72
Kiên Bạch Hạng Liên 10 195 82
Hoá Thạch Hạng Liên 11 219 92

 ***

Lưu quang hạng liên
Tên Hình ảnh Cấp Tránh né Cấp dùng
Ảnh Độn Hạng Liên 1 3 2
Không U Hạng Liên 2 10 7
Mê Tung Hạng Liên 3 21 14
Vật Hoa Hạng Liên 4 33 22
Khúc Trực Hạng Liên 5 48 32
Vân Mộng Hạng Liên 6 63 42
Đỗng Tê Hạng Liên 7 78 52
Dạ Quang Hạng Liên 8 93 62
Diệu Huy Hạng Liên 9 108 72
Ô Đề Hạng Liên 10 123 82
Lục Yêu Hạng Liên 11 138 92

 ***

Đa thải hạng liên
Tên Hình Ảnh Cấp Kháng phép Cấp dùng
Bạch Lâm Hạng Liên 1 3 2
Thuý Vi Hạng Liên 2 15 7
Bích Ti Hạng Liên 3 32 14
Tinh Quang Hạng Liên 4 51 22
Thanh Vân Hạng Liên 5 75 32
Mê Hoa Hạng Liên 6 99 42
Lục Khỉ Hạng Liên 7 123 52
Thanh Huy Hạng Liên 8 147 62
Vọng Cơ Hạng Liên 9 171 72
Phật Cốt Hạng Liên 10 195 82
Thần Quang Hạng Liên 11 219 92

 ***

Ngọc bội
Tên Hình ảnh Cấp Thủ vật lý Cấp dùng
Bạch Ngọc Bội 1 5 3
Lục Ngọc Bội 2 22 10
Lan Điền Bội 3 39 17
Độc Sơn Bội 4 58 25
Hoà Điền Bội 5 85 35
Thanh Kim Bội 6 106 45
Quân Tử Bội 7 130 55
Bát Bảo Bội 8 154 65
Thận Độc Bội 9 178 75
Minh Đức Bội 10 202 85
Tam Thanh Bội 11 226 95

 ***

Yêu sức
Tên Hình ảnh Cấp Kháng phép Cấp Dùng
Cát Tường Yêu Sức 1 5 3
Như Ý Yêu Sức 2 22 10
Bách Tích Yêu Sức 3 39 17
Vân Dao Yêu Sức 4 58 25
Trấn Hải Yêu Sức 5 82 35
Từ Hà Yêu Sức 6 106 45
Thất Diệu Yêu Sức 7 130 55
Lộ Hoa Yêu Sức 8 154 65
Du Du Yêu Sức 9 178 75
Minh Loan Yêu Sức 10 202 85
Do Long Yêu Sức 11 226 95

 ***

Hương nang
Tên Hình ảnh Cấp Thủ vật lý Cấp dùng
Yến Thạch Truỵ Từ 1 4 3
Lục Tùng Truỵ Từ 2 15 10
Vũ Hoa Trụy Từ 3 25 17
Huyết Thạch Truỵ Từ 4 37 25
Lưu Bạch Truỵ Từ 5 52 35
Quan Lan Truỵ Từ 6 67 45
Tuyết Lãng Truỵ Tử 7 82 55
Long Nhãn Truỵ Tử 8 97 65
Song Ngư Truỵ Tử 9 112 75
Yêu Nguyệt Truỵ Tử 10 127 85
Tuý Thiên Truỵ Tử 11 142 95