Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Tùy chọn


Với các thiết lập tinh tế cho hiệu ứng và giao diện của game ngay cả khi đã đăng nhập, người chơi có thể vừa thay đổi thiết lập, vừa kiểm tra xem thay đổi đó đã vừa ý hay chưa.Để mở cửa sổ thiết lập cho hiệu ứng và giao diện game, trước tiên cầm bấm chuột vào biểu tượng gạch chéo (số 1) và mở ra thanh biểu tượng các cửa sổ tính năng. Chọn tiếp vào biểu tượng máy vi tính (số 2), cửa sổ thiết lập hiệu ứng và giao diện sẽ mở ra.

Mặc định khi mở ra, bảng tùy chọn của cửa sổ thiết lập hiệu ứng và giao diện là bảng "Hệ thống" (số 3). Bảng này cho phép thiết lập lại cấu hình game ngay cả khi đã đăng nhập.

Bảng tùy chọn tiếp theo của cửa sổ thiết lập hiệu ứng và giao diện là bảng "Giao diện" (số 4). Bảng này cho phép thiết lập những thông tin sẽ hiển thị trên màn hình khi đánh dấu tích và ô tùy chọn.

 • Tùy chọn "Tên và tiêu chí khác" là thiết lập hiển thị/không hiển thị cho những thông tin trên đầu mỗi nhân vật, bao gồm Tên nhân vật, Cờ bang, Nội dung nói của nhân vật.
 • Tùy chọn "Tên quái vật" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Tên của quái vật đó hiện trên đầu hoặc khi bấm chọn chuột vào.
 • Tùy chọn "Tên mình" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Tên của bản thân hiện trên đầu hoặc khi bấm chọn chuột vào.
 • Tùy chọn "Tên quái vật" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Tên của đồ vật đó trên đầu hoặc khi bấm chọn chuột vào.
 • Tùy chọn "Cá tính hóa" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Hình ảnh đặc trưng riêng của mỗi nhân vật.
 • Tùy chọn "Người chơi khác" là thiết lập hiển thị/không hiển thị 2 tùy chọn "Tên và tiêu chí khác" và "Cá tính hóa" của nhân vật khác.
 • Tùy chọn "Danh hiệu" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Danh hiệu của nhân vật hiện trên đầu hoặc khi bấm chọn chuột vào.
 • Tùy chọn "Tán gẫu" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Thông tin chat thông thường hiện trên đầu của nhân vật.
 • Tùy chọn "Tên NPC" là thiết lập hiển thị/không hiển thị Tên của NPC hiện trên đầu hoặc khi bấm chọn chuột vào.

Bảng tùy chọn tiếp theo của cửa sổ thiết lập hiệu ứng và giao diện là bảng "Cài Đặt" (số 5). Bảng này cho phép thiết lập những thông tin trao đổi giữa các nhân vật trên các kênh trao đổi sẽ hiển thị trên màn hình khi đánh dấu tích và ô tùy chọn. Ngoài ra tai bảng này cũng có vài thiết lập nhỏ khác liên quan đến thiết bị điều khiển.

 • Tùy chọn "Đổi cuộn chuột" khi được đánh dấu sẽ khiến nút cuộn của chuột vốn dĩ kéo xuống sẽ làm màn hình nhìn gần thì giờ đây sẽ thành ngược lại: kéo xuống sẽ làm màn hình nhìn xa. Tương tự, khi kéo chuột lên sẽ làm màn hình nhìn xa, nếu chọn vào "Đổi cuộn chuột" sẽ khiến kéo lên làm màn hình thành nhìn gần.
 • Tùy chọn "Chuyển hướng" khi được đánh dấu sẽ khiến phím A và D vốn sẽ nhân vật đi về 2 hướng trái phải thì giờ đây sẽ chỉ quay màn hình theo 2 hướng trái và phải.

Ô các tùy chọn bên dưới có các chứng năng sau:

 • Tùy chọn "Thông thường" sẽ thiệt lập những thông tin sẽ hiển thị/không hiển thị trên bảng chat khi chọn vào ô chat Thông Thường (TT) như: Hội thoại thông thường, Hội thoại kênh thế giới, Hội thoại kênh bang phái...
 • Tùy chọn "Tổ đội" sẽ thiệt lập những thông tin sẽ hiển thị/không hiển thị trên bảng chat trên bảng chat khi chọn vào ô chat Thông Thường (TD).
 • Tùy chọn "Bang phái" sẽ thiệt lập những thông tin sẽ hiển thị/không hiển thị trên bảng chat trên bảng chat khi chọn vào ô chat Bang Phái (BP).
 • Tùy chọn "Mật ngữ" sẽ thiệt lập những thông tin sẽ hiển thị/không hiển thị trên bảng chat trên bảng chat khi chọn vào ô chat Bang Phái (MN).
 • Tùy chọn "Giao dịch" sẽ thiệt lập những thông tin sẽ hiển thị/không hiển thị trên bảng chat trên bảng chat khi chọn vào ô chat Bang Phái (GD).
 • Tùy chọn "Thông thường" dưới cùng sẽ thiệt lập những thông tin sẽ hiển thị/không hiển thị trên bảng thông tin phụ (bảng phụ có thể di chuyển).
Lưu ý: với mọi tùy chọn cho hiển thị/không hiển thị thông tin trên bảng chat chính, các thông tin sau không thể tắt bỏ: Chat mật ngữ, Thông báo hệ thống.

Bảng tùy chọn tiếp theo của cửa sổ thiết lập hiệu ứng và giao diện là bảng "Sổ đen" (số 6). Bảng này cho phép thiết lập danh sách các nhân vật bạn sẽ không tiếp nhận hay phản hồi thông tin. Để thêm nhân vật vào danh sách, bạn chọn vào dấu "+". Để loại bỏ nhân vật khỏi danh sách, bạn chọn vào dấu "-".