Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Ngũ Thù


Loại kì trân mới mệnh danh Ngũ Thù Chi Quang đang trở thành vật phẩm được ưa chuộng nhất thời gian gần đây. Những vật phẩm chứa đựng trong nó đều có giá trị sử dụng cao, và đôi khi, người ta còn tìm thấy cả những trân bảo trong truyền thuyết.


Đơn giá: 12 KNB

Ngũ Thù Chi Quang

Tên vật phẩm

Ảnh

Chú thích

Hoàn Mỹ Thượng Thiêm Có thể đổi một số vật phẩm tại Chuyên viên Hoàn Mỹ
Kim Bảng Đề Danh Thiếp
Sử dụng sẽ tăng 300 điểm Danh vọng
Ngũ Thù Tiền Đổi các loại nguyên liệu chế tạo trang bị
Hoàn Mỹ - Ngũ Thù Tiền Đổi các loại nguyên liệu chế tạo trang bị
Hoàn Mỹ Thượng Thượng Thiêm Có thể đổi rất nhiều vật phẩm tại Chuyên viên Hoàn Mỹ
Bạch Kim Hộ Thân Phù Tự động hồi phục Sinh mệnh cho nhân vật khi tiêu hao.
Lượng dự trữ là 1.200.000
Bạch Kim Thủ Thần Phù Tự động hồi phục Chân khí cho nhân vật khi tiêu hao.
Lượng dự trữ là 1.800.000
Kim Cương Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Cấp tấn công +1
Khảm vào Giáp trụ tăng Cấp tấn công +1
Bàn Giáp Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Cấp phòng thủ +1
Khảm vào Giáp trụ tăng Cấp phòng thủ +1
Xích Nhãn Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Tấn công vật lý +75
Khảm vào Giáp trụ tăng Phòng thủ vật lý +125
Bàn Cổ Chi Thạch Gia tăng 12 điểm Sinh lực khi khảm vào trang bị
Thương Mang Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Sinh mệnh +115
Khảm vào Giáp trụ tăng Sinh mệnh +115
Linh Quang Bảo Hạp Mở ra 50 Linh Tính Thủy Tinh
Dị Tượng Bảo Hạp Mở ra 50 Dị Tượng Thủy Tinh
Danh Khí - Phượng Tường Cửu Thiên Mở ra 50 Dị Tượng Thủy Tinh
Phúc Sương Chi Huy - Vũ Vũ khí Hoàng Kim Phúc Sương Thành
Thần Nguyệt Chi Huy - Sức Sức phẩm Hoàng Kim Thần Nguyệt Cốc
Thần Nguyệt Chi Huy - Vũ Vũ khí Hoàng Kim Thần Nguyệt Cốc
Thành Tựu Chi Dực - Thần Nguyệt Phi phong cao cấp Thần Nguyệt Cốc
Điêu Văn Hồ Điệp Lễ Bao Thời trang Hồ Điệp Văn
Điêu Văn Bảo Thạch Lễ Bao Thời trang Bảo Thạch
Danh Khí Thiếp - Nhật Nguyệt Trọng Quang Trang bị trọng giáp Thần Nguyệt Cốc cực phẩm
Danh Khí Thiếp - Điện Phật Minh Quang Trang bị khinh giáp Thần Nguyệt Cốc cực phẩm
Chiến Ca Thống Soái Huy Chương Có thể đổi lấy 1 trong 2 loại trang sức Hoàng Kim cao cấp của Chiến Ca Chi Thành
Ấn Chương Hội Đồng Ma Phương Có thể đổi lấy 1 trong 2 loại trang sức Hoàng Kim cao cấp của Vận Mệnh Ma Phương
Thiên Mệnh Chi Thư Đổi Thiên Thư cấp 5
Thiên Thần Chi Quyển Có thể đổi lấy 1 trong 7 loại Thiên Thư cấp 7
Thẻ đổi Vinh Diệu Huân Chương
Sử dụng Thẻ để đổi Vinh Diệu Huân Chương
Vũ Thần-Quan Âm Thạch Bi Nguyên liệu chế tạo Thần Khí cấp 16
Vũ Thần-Địa Tàng Tàn Bi Nguyên liệu chế tạo Thần Khí cấp 16
Thẻ đổi thú cưỡi Cự Tích Đổi Thú cưỡi Cự Tích
Tùng Lâm Chi Thạch Đổi lấy ngọc bội quý hiếm Tùng Lâm Chi Nhãn
Phi Thăng Chi Dực Phi Phong cực phẩm cao cấp nhất: cấp 16!
 Hàng Thế Chi Quan Đổi Thú cưỡi Cự Tích
Thẻ Phi hành khí Siêu cấp Đổi Thú cưỡi Cự Tích
  • Chúc các bạn may mắn!


Các Tin Đã Đăng